Stwarzamy możliwości rozwoju osobistego i zawodowego psychoterapeutom oraz innym specjalistom realizującym się w szeroko pojętym obszarze pomagania/wspierania/leczenia


  • Superwizja - dla osób, które są w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego (po II roku) oraz , które ukończyły szkołę psychoterapii i przygotowujących się do egzaminu certyfikacyjnego w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym lub psychoterapeutów chcących doskonalić swoje umiejętności w wybranym module. Superwizja procesów w psychoterapii indywidualnej, małżeńskiej/pary, rodzinnej i grupowej. Wystawiamy zaświadczenia honorowane w procedurze certyfikacyjnej PTP. Superwizje prowadzi Jacek Maślankowski superwizor-aplikant PTP;

Superwizja – uwzględniająca wyłącznie procesy w terapii rodzin i par;

Superwizja – dla zespołów;

  • Psychoterapia indywidualna/grupowa – dla psychoterapeutów, innych specjalistów – prowadzona przez certyfikowanych psychoterapeutów PTP; wystawiamy zaświadczenia o udziale w terapii honorowane w procedurze certyfikacyjnej PTP. Psychoterapię prowadzą certyfikowani psychoterapeuci PTP: Roma Bajzert, Anna Frąszczak, Jacek Maślankowski
  • Staże – kształcenie umiejętności w terapii rodzin i par; możliwość koterapii, udział w spotkaniach klinicznych i superwizyjnych.
  • Grupa Balinta – cykl spotkań; ilość uczestników: 8 osób, czas trwania: 2 sesje po 90 min. , przerwa 20 min; 1 raz w miesiącu

Dla kogo: Grupa Balinta jest formą pracy własnej skierowaną do osób zajmujących się zawodowo szeroko rozumianą pracą terapeutyczną (pielęgniarki, lekarze, psycholodzy, psychoterapeuci).

Cel: celem Grupy Balinta jest doskonalenie relacji lekarz/ terapeuta/specjalista – pacjent, rozwijanie umiejętności poznawania pacjenta. To także poznawanie i rozumienie siebie w relacji z pacjentem, uświadomienie psychicznych aspektów trudności pacjentów oraz umożliwienie przyjrzenia się psychologicznej stronie kontaktu z pacjentem. Relacja , na którą kładzie się główny nacisk podczas grupy Balinta poddawana jest refleksji z różnych perspektyw.

Uczestnicy Grupy Balinta uczą się praktycznie rozpoznawać ekspresję, percepcję i reakcje emocjonalne, postawy i schematy zachowań w kontaktach z pacjentem. Poznaje się znaczenia sygnałów ukrytych w komunikacji niewerbalnej, różnorodność ukrytych i jawnych potrzeb oraz motywacji, odmienną wartość tych samych faktów dla różnych osób, sposób nadawania znaczeń. Nabywa się umiejętność głębszego poznania własnych reakcji i motywacji. Doświadczenie to zwiększa efektywność leczenia, ponieważ rozwijając własną świadomość terapeutyczną pozwala uzyskać zaufanie i zadowolenie pacjenta.

  • Grupy genogramowe: Analiza własnego genogramu stwarza możliwość przyjrzenia się, z dystansu wzorcom relacji zaczerpniętym z rodziny pochodzenia. Częstokroć konfrontuje z przekoniami, których w sobie świadomie nie sformułowaliśmy. Pomaga rozpoznawać ważne w życiu wartości i ich źródło. Uwidacznia źródła stosowanych sposobów komunikacji bezpośrednio wpływających na relacje z innymi, w tym – co szczególnie istotne – na relację psychoterapeuta/specjalista– pacjent/klient. Udział w grupie zaliczany jest do pracy własnej w procesie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
  • Programy szkoleniowe – opracowujemy programy szkoleniowe na zamówienie
  • Staże dla szkolących się w psychoterapiiGrupa Balinta – cykl spotkań; ilość uczestników: 8 osób, czas trwania: 2 sesje po 90 min. , przerwa 20 min; 1 raz w miesiącu

Dla kogo: Grupa Balinta jest formą pracy własnej skierowaną do osób zajmujących się zawodowo szeroko rozumianą pracą terapeutyczną (pielęgniarki, lekarze, psycholodzy, psychoterapeuci).

Cel: celem Grupy Balinta jest doskonalenie relacji lekarz/ terapeuta/specjalista – pacjent, rozwijanie umiejętności poznawania pacjenta. To także poznawanie i rozumienie siebie w relacji z pacjentem, uświadomienie psychicznych aspektów trudności pacjentów oraz umożliwienie przyjrzenia się psychologicznej stronie kontaktu z pacjentem. Relacja , na którą kładzie się główny nacisk podczas grupy Balinta poddawana jest refleksji z różnych perspektyw.

Uczestnicy Grupy Balinta uczą się praktycznie rozpoznawać ekspresję, percepcję i reakcje emocjonalne, postawy i schematy zachowań w kontaktach z pacjentem. Poznaje się znaczenia sygnałów ukrytych w komunikacji niewerbalnej, różnorodność ukrytych i jawnych potrzeb oraz motywacji, odmienną wartość tych samych faktów dla różnych osób, sposób nadawania znaczeń. Nabywa się umiejętność głębszego poznania własnych reakcji i motywacji. Doświadczenie to zwiększa efektywność leczenia, ponieważ rozwijając własną świadomość terapeutyczną pozwala uzyskać zaufanie i zadowolenie pacjenta.


Programy szkoleniowe – opracowujemy programy szkoleniowe na zamówienie

  • Staże dla szkolących się w psychoterapii

Centrum Medyczne Gizińscy
ul. Kościuszki 16, Bydgoszcz 85-676


Rejestracja

tel. +48 52 321 32 03

e-mail: otr@gizinscy.pl


Projekt i realizacja