Dlaczego warto skorzystać z oferty Ośrodka Terapii Rodzin w Centrum Medycznym Gizińscy przy ul. Kościuszki 16 w Bydgoszczy?
Ośrodek Terapii Rodzin stworzono z myślą o spełnieniu oczekiwań coraz bardziej wymagających Pacjentów. Na kompleksową terapeutyczną pomoc mogą liczyć przede wszystkim rodziny. Pracujemy zarówno z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi.

Specjaliści tworzący zespół OTR ukończyli całościowe szkolenia psychoterapeutyczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (PTP) - Sekcje Naukowe Psychoterapii i Terapii Rodzin. Osoby wchodzące w skład OTR posiadają certyfikaty PTP uprawniające do samodzielnego prowadzenia psychoterapii lub są w trakcie certyfikacji. Co ważne, pracują pod stałą superwizją gwarantującą rzetelność i profesjonalizm w wykonywaniu swoich obowiązków.

Pacjenci korzystający z oferty Ośrodka Terapii Rodzin mogą liczyć nie tylko na wsparcie i zaangażowanie naszego zespołu. Siedziba OTR została bowiem zaprojektowana w taki sposób, by zapewnić maksymalnie komfortowe i jednocześnie efektywne dla procesu terapii warunki pracy.

Centrum Medyczne Gizińscy znajduje się w dwóch różnych miejscach w Bydgoszczy. Gdzie odbywa się terapia?
Terapia rodzin, par, jak również terapia indywidualna i grupowa w ramach Ośrodka Terapii Rodzin odbywa się przy ul. Kościuszki 16 w Bydgoszczy. Prosimy o zwrócenie uwagi na ten fakt zwłaszcza użytkowników samochodowego GPS i nie kierowanie się na ul. Leśną (mieści się tam siedziba główna Centrum Medycznego Gizińscy i między innymi oddział stacjonarny psychiatryczny dla innej grupy Pacjentów).Jeśli problemy psychologiczne ma tylko Córka/Syn, to dlaczego w terapii mają uczestniczyć inne osoby z naszej rodziny?
Terapia rodzinna w sporej mierze bazuje na podejściu systemowym. W dużym skrócie zakłada ono, że skuteczne leczenie osoby z widocznymi dla otoczenia objawami wymaga co najmniej pogłębionej konsultacji z resztą rodziny (najbliższymi osobami). Poszczególni członkowie rodziny często zupełnie różnie postrzegają dany problem. W kontekście efektywnej pracy nad rozwiązaniem trudności lub przynajmniej złagodzeniem objawów, opinia rodziny może być nieocenionym ułatwieniem dla terapeutów. Dzięki niej mogą oni szybciej znaleźć optymalne metody poradzenia sobie z kryzysem, którego częścią, z naszego doświadczenia, są zwykle wszyscy członkowie danej rodziny, a nie tylko Pacjent „delegowany” przez nią na terapię.

Terapia rodzinna może się toczyć różnymi torami. Oznacza to, że w jej ramach, spotkania mogą odbywać się w rozmaitych formach, np. ojciec z córką, sami rodzice, itd. Wszystko zależy tak naprawdę od problematyki oraz oczekiwanych zmian. W spotkaniach rodzinnych na ogół uczestniczą także dzieci, o ile poruszane sprawy nie dotyczą ściśle relacji małżeńskiej.

W Ośrodku Terapii Rodzin Centrum Medycznego Gizińscy głęboko wierzymy w skuteczność i zasadność tej formy pracy terapeutycznej.

Czy moje dane osobowe nie zostaną wykorzystane w niewłaściwy sposób?
Możemy zapewnić, że Państwa dane będą całkowicie bezpieczne. Zasady etyki zawodu psychoterapeuty oraz odpowiednie ustawy zobowiązują nas do przestrzegania tajemnicy zawodowej. Oznacza to, że Państwa dokumentacja nie może być ujawniana czy rozpowszechniana w żaden sposób, chyba, że wyrażą na to pisemną zgodę wszystkie osoby, których te informacje dotyczą.

Do przestrzegania tajemnicy lekarskiej zobowiązane są wszystkie osoby, które w jakikolwiek sposób zetkną się z dokumentacją prowadzonej terapii, niezależnie od zawodu, tzn. wszyscy terapeuci, superwizorzy (czyli osoby konsultujące terapię), osoby szkolące się oraz personel biura.

Kto będzie prowadził terapię?
Wszystko zależy od tego czy zdecydują się Państwo na terapię grupową, indywidualną, rodzinną lub przeznaczoną dla małżeństw/par. W zależności od konkretnego przypadku spotkania będzie prowadził jeden terapeuta lub dwóch/dwoje terapeutów (ta ostatnia sytuacja spotykana jest szczególnie często podczas terapii grupowej oraz w terapii par).

Specjaliści tworzący zespół Ośrodka Terapii Rodzin ukończyli całościowe szkolenia psychoterapeutyczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (PTP) - Sekcje Naukowe Psychoterapii i Terapii Rodzin. Osoby wchodzące w skład OTR posiadają certyfikaty PTP uprawniające do samodzielnego prowadzenia psychoterapii lub są w trakcie certyfikacji. Co ważne, pracują pod stałą superwizją gwarantującą rzetelność i profesjonalizm w wykonywaniu swoich obowiązków.

Nasza kadra zdobywała doświadczenie kliniczne w renomowanych, specjalistycznych placówkach. Co istotne, zwłaszcza z punktu widzenia Pacjentów, nieustannie poszerza swoją wiedzę równolegle pracując w Centrum Medycznym Gizińscy, Klinice Psychiatrii w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiej Poradni Zdrowia Psychicznego.

http://www.otr.gizinscy.pl/zespol.html

Jak długo średnio trwa terapia?
Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, bowiem możliwości jest tyle ile problemów, z jakimi przychodzicie Państwo do naszego Ośrodka. W niektórych przypadkach można jednak założyć, że potrzeba będzie od kilku do kilkunastu spotkań (dzieje się tak np. w bolesnych, nagłych sytuacjach życiowych takich jak śmierć kogoś bliskiego). W części przypadków terapia może trwać co najmniej rok, a czasem do wyleczenia potrzeba nawet kilku lat.

Czy mogę bezpłatnie zrezygnować z terapii?
Na każdym etapie terapii mają Państwo możliwość rezygnacji, która z reguły nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Oczywiście z racji tego, aby maksymalnie wykorzystać wcześniej wypracowane efekty Państwa pracy, rekomendujemy maksymalnie ostrożne wychodzenie z terapii, najlepiej rozłożone w czasie na kilka kolejnych spotkań. W ten sposób terapeuta, najlepiej jak to tylko możliwe, będzie mógł Państwa przygotować na ten trudny, choć przecież nieunikniony i często stymulujący moment zakończenia procesu terapii.

Czy muszę coś zabrać przed pierwszą wizytą w Ośrodku Terapii Rodzin?
Z reguły nie wymagamy przyniesienia ze sobą teczki z dokumentacją medyczną, warto jednak zabrać ze sobą kartkę z zapisanymi nazwami leków, które regularnie przyjmujemy. Dodatkowo nasi specjaliści mogą Państwa zapytać o wcześniejsze leczenie, wszelkie pobyty na oddziałach zamkniętych i dziennych, poprzednie wizyty u psychiatrów, psychoterapeutów i psychologów, a także oczywiście powody wizyty i objawy Państwa dolegliwości. Warto dodać, że im dokładniej przygotują się Państwo do spotkania konsultacyjnego tym lepiej będzie mógł się Państwem zająć nasz zespół.

Czy płatność za każdą sesję terapeutyczną odbywa się w sposób jednorazowy, czy z góry za każdy rozpoczynający się miesiąc terapii?
W Ośrodku Terapii Rodzin nie pobieramy opłat z góry. Jednakże wszyscy Pacjenci zobowiązani są do przestrzegania ustaleń zawiązanych ze swoim terapeutą jeszcze przed rozpoczęciem terapii. Ustalenia te mogą polegać między innymi na tym, iż za odwołaną w ostatniej chwili przez Pacjenta sesję (z reguły na mniej niż 24h przed jej rozpoczęciem) Pacjent ponosi opłatę tak, jakby się ona odbyła. Szczegóły umowy z terapeutą prowadzącym zawsze zależą jednak od indywidualnych ustaleń i mogą różnić się od powyższego zapisu.

Czy na terenie Ośrodku Terapii Rodzin można dokonywać płatności kartą?
W Ośrodku Terapii Rodzin przy ul. Kościuszki 16 w Bydgoszczy można płacić zarówno kartą, jak i gotówką.

Czy dla klientów Ośrodek Terapii Rodzin przewidziano specjalne miejsca parkingowe?
Z uwagi na fakt, iż Ośrodek Terapii Rodzin mieści się w dogodnym rejonie komunikacyjnym Śródmieścia, w okolicy nie ma niestety specjalnych miejsc parkingowych przeznaczonych dla Pacjentów.

W bezpośrednim sąsiedztwie OTR jest jednak wiele wydzielonych miejsc parkingowych w ramach tzw. strefy płatnego parkowania (informujemy, że płatności za parkowanie obowiązują w dni powszednie od godz. 8 do 17) i nie ma żadnych problemów z zaparkowaniem samochodu.

Ponadto kilkadziesiąt metrów od Ośrodka Terapii Rodzin mieści się market Lidl, przy którym znajduje się dość obszerny parking dla klientów sklepu. Część naszych Pacjentów przy okazji wizyty Ośrodku zostawia auta właśnie w tym miejscu, by po zakończeniu sesji udać się tam na zakupy.

Dlaczego pierwsze spotkanie jest krótsze i trwa tylko 50 minut. Co muszę wiedzieć przed taką pierwszą wizytą?
Zanim rozpoczniecie Państwo terapię w Ośrodku Terapii rodzin zaprosimy Was na konsultację wstępną. Termin konsultacji uzgadniany jest z terapeutą po dokonaniu zgłoszenia w rejestracji CMG:

http://www.otr.gizinscy.pl/kontakt.html


Celem konsultacji wstępnej jest zapoznanie się z problemami, jakie skłaniają rodzinę do szukania pomocy. Jako, że nie jest to jeszcze spotkanie czysto terapeutyczne, trwa ono krócej, czyli 50, a nie 75 minut.

Z punktu widzenia terapeutów prowadzących konsultację szczególnie istotne jest poznanie opinii wszystkich osób uczestniczących w spotkaniu, nawet jeśli są to opinie całkowicie ze sobą sprzeczne. Pozwala to lepiej zrozumieć sytuację rodzinną oraz uzgodnić realistyczne cele terapii. Cele te są uzgadniane z członkami rodziny uczestniczącymi w konsultacji.

Konsultacja prowadzona jest przez 2 terapeutów. W spotkaniu mogą uczestniczyć również osoby aktualnie odbywające staż w ośrodku bądź szkolące się w terapii rodzin. W takich przypadkach będziecie Państwo wcześniej pytani o wyrażenie swojej zgody.

Jeśli terapia nie zadziała rozważam wniesienie sprawy o rozwód. Czy terapeuta może być moim świadkiem przed sądem?
W sytuacji podjęcia przez Państwa decyzji o rozwodzie lub też wszczęcia innego postępowania sądowego (w sprawie opieki nad dziećmi, itp.), terapeuci ośrodka nie podejmą się występowania w charakterze świadka, zobowiązuje ich bowiem do tego tajemnica zawodowa.

Obawiam się, że terapeuta okaże się osobą stronniczą i stanie po stronie Męża/Żony – na zasadzie solidarności płci.
Nasi terapeuci zaliczają się do czołowych specjalistów w swojej dziedzinie nie tylko w Bydgoszczy. Z uwagi na ich profesjonalizm i najwyższe standardy pracy opisane powyżej sytuacje nie mają miejsca. Jeśli jednak uznają to Państwo za zasadne, można ustalić mieszany skład terapeutów (kobieta i mężczyzna) jeszcze przed rozpoczęciem Państwa terapii.

Dlaczego nie podejmujecie się Państwo pracy ze wszystkimi zgłaszającymi się do OTR osobami?
Rzeczywiście, w Ośrodku Terapii Rodzin ściśle przestrzegamy starannie wypracowanych i działających standardów efektywnej pracy z Pacjentami. Dla ich dobra, biorąc pod uwagę między innymi zasadność i skuteczność terapii, z reguły zalecamy skorzystanie z usług innych specjalistów rodzinom borykającym się z:
- uzależnieniami i przemocą (zwłaszcza kiedy jest to ciągle aktualny problem),
- brakiem chęci do skorzystania z pomocy (również wówczas, gdy stosowne zalecenie wyda sąd, ale nie wszyscy członkowie rodziny wyrażają gotowość do pracy).
Nie bierzemy także udziału w ewentualnych rozprawach sądowych.

Jakie prawa do współdecydowania o kształcie terapii mają Państwa Pacjenci?
W każdym momencie terapii wszelkie Państwa sugestie są mile widziane przez nasz zespół. W szczególności zawsze mogą Państwo:
- pytać o wszystko w każdym momencie terapii, jeśli pojawi się niejasność co do jej przebiegu czy stosowanych procedur;
– wyrażać swoje zdanie czy opinie – także krytyczne – na temat terapii;
– aktywnie angażować się w formułowanie celów oraz współpracę w ich osiąganiu;
– w razie przekonania o nieskuteczności naszej pomocy, zakończyć terapię w każdym momencie i oczekiwać, że wskażemy inny ośrodek świadczący podobne usługi;
– pytać o alternatywne sposoby pracy osiągania celów sformułowanych w terapii.
Centrum Medyczne Gizińscy
ul. Kościuszki 16, Bydgoszcz 85-676


Rejestracja

tel. +48 52 321 32 03

e-mail: otr@gizinscy.pl


Projekt i realizacja